Наказ про виконання  програм  вчителями природничо-математ

Наказ-про заходи з поліпшення стану допризовної підготовки учнів у ..

Наказ-про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 8-х класах . 

Наказ-про підсумки контролю за рівнем навчальних досягнень учнів

Наказ-про підсумки проведення тематичного контролю у гуманітарном.

Наказ-про результати контрольних робіт з української мови та  мaтeматики.

Наказ-про результати перевірки навичок читання учнів 1-х класів

Наказ-про результати перевірки проведення тематичного обліку навчал..

Наказ-про результати фронтального контролю якості викладання  

Наказ-про результати фронтальної перевірки якості викладання та рівн..

Наказ-про розвиток творчих здібностей учнів

Наказ-про роль факультативних занять у профорієнтації учнів наказ-про стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та .

Наказ-про стан викладання та рівень навчальних досягнень з образотв..

Наказ-про стан роботи з зошитами з математики учнів 9-х класів

Про ведення поурочних план_в

Про ведення щоденників

Про виконання закону України Про охорону дитинства

Про виконання навчальних програм

 Про використання навч літ

Про вимоги до колективу щодо норм орфогр реж  

Про відвідування учнями школи

Про запобігання дорожнотранспортному травматизму ...

Про зарубіжну літературу

Про затвердження правил трудового розпорядку

Про номенклатуру справ і діл док

Про орг наук-метод роб 

Про охорону праці, ТБ, виробничої санітари

Про підготовку педради

Про підсумки методичноі роботи

Про  перевірку техніки читання

Про проведення атестації 2011

|Про підсумки проведення тематичного контролю

Про підсумки участі в предметних олімпіадах

Про стан викладання математики

Про  стан гурткової роботи

Про стан методичної роботи

Про стан роботи з зошитами

Про формування плану роботи