Аналіз роботи

школи за 2016-2017 навчальний рік

та завдання на 2017-2018 навчальний рік

 

У 2016-2017 навчальному році роботу навчального закладу було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, реалізацію основних нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, наказів і розпоряджень Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА та відділу освіти, молоді та спорту Наркевицької селищної ради.

У поточному навчальному році педагогічний колектив розпочав працювати над освітніми проблемами, а саме:

 • педагогічною – «Створення оптимальних умов для розвитку здібностей, нахилів, інтересів кожного учня в умовах сільської школи»;
 • методичною – «Удосконалення прийомів, методів, форм навчальної діяльності для розвитку пізнавальної, мислительної діяльності учнів з використанням ІКТ та компетентнісно зорієнтованого навчання»;
 • виховною – «Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти».

Згідно з цими темами пріоритетними стали особистісно зорієнтований, компетентнісний підходи до навчально-виховного процесу, покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовільняє сформована мережа навчального закладу.

На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Законів України «Про освіту», ст. 6 «Про загальну середню освіту», Постави Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» усі діти шкільного віку території обслуговування охоплені навчанням. Адміністрацією навчального закладу проводився контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, зібрані довідки-підтвердження про навчання, перевірялися списки дітей шкільного віку, складені відповідні звіти за встановленою формою. Усі випускники 9-го класу продовжують навчання або працевлаштовані. Так, з 8 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року продовжили навчання, 3 з них у 10 класах, 1 випускник зарахований до навчального закладу І- ІІ рівня акредитації, 3 учні – продовжують навчання в професійно-технічних навчальних закладах.

У 2016 -2017 навчальному році Шмирківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів відвідувало 47 учнів:

1-4 класи -- 25 учні;

5-9 класи -- 22 учнів;

У навчальному закладі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, виявлення здібностей кожного учня.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2016/2017 навчальний рік розпочався 1 вересня святом - День знань.

Школа працювала за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальні заняття було організовано за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 23 грудня, II семестр - з 16 січня по 27 травня.

Впродовж навчального року учні мали канікули: осінні (вимушені) з 24 жовтня по 30 жовтня, зимові з 26 грудня по 13 січня, весняні з 26 березня по 01 квітня.

Згідно режиму роботи школи, затвердженого директором школи, погодженого з виконуючим обов’язки начальника управління Держпродспоживслужби у Волочиському районі, робочий день розпочинався о 8.00 ранку, початок занять о 8.30, закінчення занять о 14.10. Між уроками були перерви, малі — по 10 хвилин, після 3, 4 уроків — великі перерви тривалістю по 20 хвилин. Тривалість уроків у І класі — 35 хвилин, у 2-4 класах — 40 хвилин, у 5-9 класах — 45 хвилин.

На початку навчального року було затверджено навчальний план, згідно Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів.

Для розвитку системи викладання іноземних мов учні 1-9 класів вивчали дві іноземні мови – англійську та німецьку.

Для учнів 2-4 класів організовано роботу ГПД – вихователь Антонік С.П.

Впродовж поточного року у школі здійснювалась профорієнтаційна робота з учнями, проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо формування шкільної мережі.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 13 грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, наказу МОН України від 20.10.2016 року № 1272 „ Про проведення ДПА учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році” із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 року № 1696 «Про внесення змін до наказу МОН України від 20 жовтня 2016 року №1272», листа МОН України від 13.03.2017 року №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навальному році» у 4, 9 класах проведено державну підсумкову атестацію.

Загалом колектив школи якісно підготувався до проведення ДПА. Вчителі у відповідні терміни подали матеріали ДПА. Державна підсумкова атестація починалася вчасно, згідно розкладу, у визначений час.

Учні 4 класу з 10 по 18 травня склали ДПА з математики, української мови та літературного читання. Всі четвертокласники 100% пройшли ДПА з трьох предметів.

Аналіз проведених контрольних робіт показав, що випускники початкової школи в основному підтверджують свої знання, набуті протягом навчального року, мають належний рівень знань, умінь та навичок.

ДПА для учнів 9 класу пройшла з 31 травня по 15 червня 2017 року з трьох предметів: української мови (диктант), біології (тестові завдання) та математики (інтегрована контрольна робота з алгебри та геометрії).

Під час перевірки якості письмових робіт слід відзначити, що учні дотримувались вимог оформлення письмових робіт, єдиного мовного режиму. Державна підсумкова атестація пройшла без зауважень, заяв до апеляційної комісії.

Звільнених від ДПА за станом здоров’я не було.

У наступному році необхідно продовжити роботу щодо якісної підготовки учнів до ДПА, підвищення середнього балу свідоцтв випускників школи.

Свідоцтва про базову зальну середню освіту звичайного зразка 8 випускникам 9-го класу вручено 15 червня 2017 року.

У 2016-2017 навчальному році за рішенням педагогічної ради навчальні екскурсії та навчальна практика для учнів 1-4, 5-8, класів проводились впродовж навчального року.

На кінець 2016-2017 навчального року зменшився відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівні. Це вказує на низький рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом навчального року, недостатню роботу з обдарованими учнями.

За підсумками поточного навчального року лише 2 учні 1-9 класів нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

У наступному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б навчатися на достатньому та високому рівнях.

Учні школи брали участь на ІІ етапі (районному) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, проте досягти вагомих результатів жодному з них не вдалося.

Що свідчить про недостатній рівень роботи з розвитку здібностей та інтересів, індивідуальної роботи з учнями з навчальних дисциплін. У 2017-2018 навчальному році заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Ющук Л.В. слід сконцентрувати увагу на організації роботи з обдарованими дітьми, посилити контроль за позакласною роботою вчителів та особисту відповідальність за її стан.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей учнівської молоді, спонукання її до самостійної пошукової діяльності, збагачення емоційної сфери учнів, їх творчих можливостей у навчальному закладі протягом 2016 – 2017 навчального року проводилася певна робота з обдарованими школярами на шкільному рівні.

У 2016-2017 навчальному році учні школи були учасниками різноманітних конкурсів та змагань і мають деякі здобутки, а саме:

..............................................................................................................................................................................................................................

Виходячи з вище зробленого аналізу з метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти та створенню умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення їх культурних і національних освітніх прав визначено такі напрямки і завдання діяльності навчального закладу в 2017-2018 навчальному році:

 1. Адміністрації школи працювати над благоустроєм території школи, створенням оптимальних умов для навчання та виховання учнів.
 2. Активізувати роботу з обдарованою молоддю, залучати їх до роботи в МАН.
 3. Забезпечити належне те якісне впровадження нового Державного стандарту початкової та основної школи.
 4. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.
 5. Сприяти оформленню навчальних кабінетів відповідно до Положення про навчальні кабінети.
 6. Зміцнювати та оновлювати матеріально-технічну базу школи.
 7. Працювати над підвищенням фахового та професійного рівня педагогічних кадрів, забезпечити якісне викладання предметів в 1-9 класах, орієнтуючись на компетентнісний підхід.
 8. Створювати умови для навчання, виховання та гармонійного розвитку кожної дитини як особистості.
 9. Забезпечити цілеспрямовану спільну роботу педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.
 10. Забезпечити викладання навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році у 1-4, 5-9 класах відповідно оновлених програм з урахуванням положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
 11. Забезпечити якісну підготовку та проведення підсумкових оцінювань випускників школи.
 12. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей соціально-незахищених категорій.
 13. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
 14. Продовжувати працювати над реалізацією програми «Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
 15. Забезпечувати формування й розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, національної гідності, морально-психологічних якостей громадянина-патріота.
 16. Працювати над створенням безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи.
 17. Забезпечити дотримання санітарно – гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі, покращенням та вітамінізацією харчування.
 18. Працювати над зміцненням матеріально – технічної бази школи, ремонт будівлі навчального закладу, облаштування системи опалення.
 19. Оновлювати бібліотечний фонд шкільної бібліотеки, забезпеченням всіх учнів підручниками.
 20. Працювати над збереженням мережі класів та контингенту учнів.
 21. Сприяти охопленню всіх дітей 5-тирічного віку дошкільною освітою.
 22. Активізувати роботу з попередження травматизму, дотримання працівниками ТБ в позаурочний час, правопорушень та злочинності серед підлітків.
 23. Працювати над формуванням навичок здорового способу життя, в практичній діяльності застосовувати здоров’язберігаючі технології.
 24. Запроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні технології, ІКТ.
 25. Відповідальному за сайт школи, головам шкільних методичних об’єднань працювати над заповненням інформаційного простору і оновленням інформації шкільного сайту.
 26. Вчителям-предметникам активізувати роботу по підготовці учнів до предметних олімпіад, конкурсів, ДПА.

Повна версія звіту